tổng hợp các bộ số trong lô đề xếp theo dàn

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,

11,14,17,

20,23,26,29,

32,35,38,

41,44,47,

50,53,56,59,

62,65,68,

71,74,77,

80,83,86,89,

92,95,98.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày:

00,01,02,03,04,05,

10,11,12,13,14,15,

20,21,22,23,24,25,

30,31,32,33,34,35,

40,41,42,43,44,45,

50,51,52,5 3,54,55.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,

21,22,23,24,25,26,

31,32,33,34,35,36,

41,42,43,44,45,46,

51,52,53,54,55,56,

61,62,63,6 4,65,66.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày:

22,23,24,25,26,27,

32,33,34,35,36,37,

42,43,44,45,46,47,

52,53,54,55,56,57,

62,63,64,65,66,67,

72,73,74,7 5,76,77.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,

43,44,45,46,47,48,

53,54,55,56,57,58,63,

64,65,66,67,68,

73,74,75,76,77,78,

83,84,85,8 6,87,88.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,

54,55,56,57,58,59,

64,65,66,67,68,69,

74,75,76,77,78,79,

84,85,86,87,88,89,

94,95,96,9 7,98,99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01-10,12-2123-32,34-43,45-54,56-65,67-76,78-87,89-98,90-09.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

13-31,02-20,24-42,35-53,46-64,68-86,80-08,57-75,79-97,91-19.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03-30,36-63,69-96,92-29,25-52,58-85,81-18,41-14,74-47,07-70.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04-40,48-84,82-28,26-62,60-06,15-51,59-95,93-39,37-73,71-17.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05-50,16-61,27-72,38-83,49-94.

Trên đây là các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo các kiểu các ngày. Chúc các bạn thành công!

 bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ vốn đầu tư hợp lý => lấy cầu tại soicauxien.com và đánh lớn => đảm bảo thắng lớn!

thánh lô đề bắc – trung – nam